Emocjonalne Know-How w czasach pandemii

HFK 03: Oko w oko ze sobą, czyli co robić, jak dopadnie cię samotność

May 22, 2020 Hands Free Know-How Season 1 Episode 3
HFK 03: Oko w oko ze sobą, czyli co robić, jak dopadnie cię samotność
Emocjonalne Know-How w czasach pandemii
More Info
Emocjonalne Know-How w czasach pandemii
HFK 03: Oko w oko ze sobą, czyli co robić, jak dopadnie cię samotność
May 22, 2020 Season 1 Episode 3
Hands Free Know-How

Wielu z nas z powodu przymusu ograniczenia kontaktów z innymi ludźmi cierpi z powodu samotności. W przezwyciężaniu poczucia osamotnienia pomocne może okazać się budowanie poczucia sprawczości, a także tworzenie drobnych rytuałów, które nas cieszą. Ważnym krokiem może być również dodawanie sobie otuchy - mobilizowanie się i znajdowanie nowej, bardziej pozytywnej perspektywy na trudną sytuację. Zapraszamy do zapoznania się z tymi technikami  w niniejszym odcinku. 

Program został przygotowana przez Hands Free Know-How we współpracy z Akademią Motywacji i Edukacji.

Program jest oparty na praktycznych metodach, takich jak: Dialog Motywujący, Trening akceptacji i zaangażowania, Terapia poznawczo-behawioralna i Trening dialektyczno-behawioralny. Skuteczność tych metod została potwierdzona w badaniach naukowych.Opracowanie Merytoryczne: Akademia Motywacji i Edukacji:  handsfree.pl/amie

Tekst opracowała: Ewa Czech

Muzyka: ÉSSO

Czytał: Maciej Jabłoński

Program przygotowany przez Hands Free Know-How, po dodatkowe materiały zapraszamy na handsfree.pl

Show Notes

Wielu z nas z powodu przymusu ograniczenia kontaktów z innymi ludźmi cierpi z powodu samotności. W przezwyciężaniu poczucia osamotnienia pomocne może okazać się budowanie poczucia sprawczości, a także tworzenie drobnych rytuałów, które nas cieszą. Ważnym krokiem może być również dodawanie sobie otuchy - mobilizowanie się i znajdowanie nowej, bardziej pozytywnej perspektywy na trudną sytuację. Zapraszamy do zapoznania się z tymi technikami  w niniejszym odcinku. 

Program został przygotowana przez Hands Free Know-How we współpracy z Akademią Motywacji i Edukacji.

Program jest oparty na praktycznych metodach, takich jak: Dialog Motywujący, Trening akceptacji i zaangażowania, Terapia poznawczo-behawioralna i Trening dialektyczno-behawioralny. Skuteczność tych metod została potwierdzona w badaniach naukowych.Opracowanie Merytoryczne: Akademia Motywacji i Edukacji:  handsfree.pl/amie

Tekst opracowała: Ewa Czech

Muzyka: ÉSSO

Czytał: Maciej Jabłoński

Program przygotowany przez Hands Free Know-How, po dodatkowe materiały zapraszamy na handsfree.pl